เรียงตาม 
หน้า 
 จาก 1
Records 1 ไปยัง 4 จาก 4
จังหวัด
ปี
ประชากรรวม
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
จำนวนบ้าน
เชียงใหม่ 2559 1,735,762 843,088 892,674 768,855
เชียงใหม่ 2558 1,728,242 840,412 887,830 751,765
เชียงใหม่ 2557 1,678,284 816,620 861,664 732,313
เชียงใหม่ 2556 1,666,888 811,759 855,129 713,053
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.